تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

همدلی

همدلی از هم زبانی بهتره

 

پاندا (زیباترین گونه ی خرس دنیا ) از تولد تا ۱۷ روزگی

 

نویسنده:رضا

یکی از زیباترین مخلوقات خداوند پاندا ها هستند. حتی انسان ها هم از کودکی عاشق آن ها هستند این را باید در عروسک فروشی ها به عینه دید.

ولی این حیوانات در بدو تولد چگونه اند؟

فکر می کنم اینجاست که جوجه اردک زشت معنی دار می شود.