تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

همدلی

همدلی از هم زبانی بهتره

 

بهترین روش همسرداری

 

نویسنده:رضا


بهترین روش همسرداری . هم اون راحته هم تو - لبخند شیرینش رو ببین

http://www.filesara.com/files/0028dzigarxhwmvysem3.jpg

فقط متاسفانه یه 20 سانت چسب کم اومد رو دهنش هم بزنیم که بشه یه همسر ایده آل