تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

همدلی

همدلی از هم زبانی بهتره

 

ماهواره ضد پیری

 

نویسنده:رضا


رئیس مرکز تحقیقات راینولوژی کشور گفت: هیچ کرم یا قرصی نمی‌تواند پوست صورت را جوان کند و تبلیغات ماهواره‌ای این محصولات غیرعلمی و بیشتر برای تجارت و سودآوری است.http://www.redlink1.com/mydocs/group/108/11.jpg