تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

همدلی

همدلی از هم زبانی بهتره

 

مجازات زنان پر حرف در قرن ۱۶

 

نویسنده:رضا

 مجازات زنان پر حرف در قرن ۱۶

در واقع از  این ماسک های فلزی در اسکاتلند و انگلستان در اوایل قرن شانزدهم به عنوان مجازات برای همسران پرحرف استفاده میکردند

684o70xv32i7rvnszs45.jpg7i80y4czi5jx240pce5e.jpg

r9apwlask3hsis3b6xh9.jpg

y09ixnbhnv4s0ossf04.jpg